Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

info@emas.rs
+381 (0)63 84 707 84

EMAS Portal

EMAS
Eco Management and Audit Scheme

supported by Victoria consulting Belgrade

O EMAS portalu

Ovaj web sajt kreiran je na ideju i sopstvenim resursima preduzeća Victoria consulting d.o.o. iz
Beograda.

Ideja je potekla od g-dje Dragane Petrović, direktorke Victoria consultinga koja je imala priliku da bude direktno angažovana u veći deo ključnih aktivnosti za razvoj EMAS u Srbiji i da u kontaktima sa zainteresovanim stranama u zemlji i inostranstvu prepozna potrebu za ovakvim web sajtom.

Logo za web sajt je autorsko delo Dragane Petrović i oslikava viziju da je Srbija deo EMAS zajednice i da se EMAS uspešno i sa ljubavlju primenjuje u organizacijama u Srbiji, čineći naše organizacije (koje to zaslužuju) još konkurentnijim na svetskom tržištu.

Osnovni ciljevi ovog web sajta su:

  • Širenje pozitivnih primera i svesti u vezi sa EMAS III i podsticanje daljeg razvoja tražišta u vezi sa EMAS. Posebno iz razloga što je EMAS daleko kredibilniji sistem od ISO 14001 koji se usled nelojalne konkurencije i pogrešne primene zahteva standarda (odnosno odsustva primene sistema ali ne i sertifikata) dosta obezvredio.
  • Informisanje javnosti o ključnim aktivnostima u vezi sa EMAS i podsticaj da se organizacije osnaže u preduzimanju prvih koraka ka uvođenju EMAS u svoje poslovanje
  • Promovisanje dobre prakse preduzeća iz Srbije u vezi sa EMAS i ostalim primerima dobre prakse na polju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.
  • Kreiranje web platforme gde će centralizovano moći da se objavljuju najznačajnija dokumenta u vezi sa EMAS sistemom, a koja bi mogla da budu od značaja za organizacije iz Srbije koje žele da uvedu EMAS (ili primene neke elemente EMAS u svom poslovanju).
  • Pomoć i svim zainteresovanim stranama iz drugih zemalja van EU (treće zemlje), da započnu sa EMAS aktivnostima kod njih. Na taj način, ideja je da se dodatno podrži ideja EU zajednice da se EMAS proširi što više u čitavom svetu. To je i jedan od razloga zbog čega je ovaj web sajt urađen i na engleskom jeziku.
  • Da se Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine direktno pomogne u objavljivanju ključnih dokumenata u vezi sa EMAS i premoste česte izmene domena web sajta Ministartsva nadležnog za zaštitu životne sredine.

EMAS logo (1)