Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

info@emas.rs
+381 (0)63 84 707 84

EMAS in Serbia

EMAS logo (1)

Od 2010.godine, EMAS registracija u zvaničnom registru EU postaje moguća i za organizacije van EU (uključujući i Srbiju), na osnovu EMAS Uredbe: Uredba EZ br. 1221/2009 (link ka Uredbi).

U 2014 godini, EMAS III postaje potpuna realnost u Srbiji. U toku velikog EU EMAS/IPPC/SEVESO projekta, koji kao jednu od tri komponente projekta uključuje EMAS, izvršeno je uvođenje EMAS III u prve tri organizacije iz Srbije.

U okviru projekta, izvršeno je revidiranje postojih propisa iz oblasti životne sredine i predložene su konkretne izmene kojima će značajno biti olakšana registracija u EMAS organizacijama iz Srbije. Izrašena su i odgovarajuća uputstva za Ministarstvo, u vezi sa EMAS i održane obuke za sertifikacione kuće i industriju.

Takođe, odabrane su prve tri kompanije iz Srbije kojima je od strane projekta obezbeđen konkretan konsalting za uvođenje EMAS III i za koje se očekuje da će uskoro biti registrovane u zvaničan EMAS registar:

 • Galenika Fitofarmacija a.d.
 • TRS Europe d.o.o.
 • Gorenje Valjevo d.o.o.

U projekat je kao nacionalni EMAS ekspert neposredno uključena i Dragana Petrović, direktorka i jedan od ključnih eksperata Victoria consulting d.o.o.
Još ranije je kroz odgovarajuću nacionalnu zakonsku regulativu u Srbiji, počelo je direktno uključivanje kriterijuma EMAS. Primer: Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, (Sl.Gl.RS, br. 86/2010) gde se u okviru člana 13 definiše da se Pri prenošenju obaveze tretmana na lice koje vrši tretman istrošenih baterija i akumulatora prednost daje postrojenju koje je uključeno u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

Najznačajnije izmene zakonskih propisa su u vezi sa EMAS su predložene kroz Izmene Zakona o zaštiti životne sredina (link ka nacrtu Zakona).
Nakon usvajanja izmena Zakona, očekuje se da bude objavljen i odgovarajući EMAS Pravilnik koji će detaljnije definisati izdavanje potvrde (u vezi sa zakonskim propisima iz oblasti životne sredina) zainteresovanim organizacijama iz Srbije koje se prijave za EMAS.

Registracija u EU EMAS registar moguća je za sad samo u zemljama koje su zvanično prihvatile da vrše upis organizaija iz Srbije. Te zemlje su: Austrija, Nemačka, Finska, Španija, Danska, Belgija, Italija i Portugal a očekuje se da se ovaj spisak još dodatno proširi.

Važno je napomenuti da sertifikat EMAS ne izdaje sertifikaciona kuća već nadležno telo. Eksternu proveru vrši akreditovani odnosno licencirani EMAS verifikator (iz zemlje EU koja vrši registraciju organizacije iz Srbije). EMAS verifikator u nekim zemljama može biti i fizičko lice i organizacija. EMAS verifikator nije isto što i sertifikaciona kuća za ISO 14001.

EMAS verifikator da bi ostvario odgovarajuću akreditaciju/licenciranje mora dokazati da poznaje zakonske propise iz oblasti zaštite životne sredina, da poznaje delatnost organizacije koju proverava i da sem znanja u pogledu sistema menadžmenta zaštitom životne sredine ima i određena stručna znanja u pogledu zaštite životne sredine i poznavanje propisa i jezika zemlje u kojoj vrši proveru.

Prvi koraci organizacija koje žele da se registruju u EMAS bi bile:

 • uvođenje sistema menadžmenta životnom sredinom (u skladu sa zahtevima ISO 14001:2015 i dodatnim zahtevima EMAS III). Ovo se može učiniti uz pomoć konsultanta. Kod izbora konsultanta treba voditi računa o kompetentnosti konsultanta jer je uvođenje EMAS značajno zahtevnije od uvođenja ISO 14001 i zahteva, uz dobro poznavanje standard ISO 14001 i poznavanje EMAS III Uredbe i primene u praksi, kao i poznavanje zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine. Za slučaj da se odlučite da kontaktirate Victoria consulting za ponudu u vezi EMAS konsultantskih usluga, Kontakt je: info@victoriaconsulting.co.rs
 • Preliminarno kontaktiranje nadležnog Ministarstva i odgovarajućih EMAS verifikatora (koji imaju licence/akreditaciju) za odgovarajuću delatnost organizacije, a koji su iz zemlje EU koja prihvata registracije van EU. Spisakakreditovanih/licenciranih EMAS verifikatora je dostupan preko zvaničnog web sajta za EMAS (treba izvršiti selektovanje najpre prema zemljama koje prihvataju registracije). Srpske sertifikacione kuće će moći da vrše samostalno eksternu proveru tek kad Srbija postane deo EU i nakon dobijanja odgovarajuće akreditacije za EMAS.

Prikaz EMAS van EU prikazan je na slici:

emas-prikaz

Više informacija o samom postupku biće objavljena naknadno.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem e-maila info@emas.rs.

EMAS Portal, supported by Victoria consulting d.o.o.
  • Adresa

   Gandijeva 196/19
   11070 Novi Beograd, Srbija

   info@emas.rs
   +381 (0)63 84 707 84

   Pratite nas