Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

info@emas.rs
+381 (0)63 84 707 84

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

EMAS predstavlja dobrovoljni program za menadžment zaštitom životne sredine i proveru, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta.

EMAS III definisan je Uredbom (EZ) br. 1221/2009 koja se primenjuje od januara, 2010. godine.

Usvajanjem nove Uredbe za EMAS III, decembra 2009. godine, omogućena je registracija u EMAS registar i organizacija van EU koje zadovolje sve neophodne zahteve.

EMAS je kod nas u zakonskoj regulativi delimično definisan Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.Gl.RS 135/04, 36/09) a u toku su izmene Zakona sa ciljem da se i realno u praksi podstaknu prve EMAS registracije organizacija iz Srbije.

EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001 standarda, kao i dodatne zahteve (“strožiji” je od ISO 14001).

Decembra 2011. godine, objavljene su i prve zvanične smernice EU (kroz Odluku Evropske komisije 2011/832/EU) koje se odnose na pojašnjenja u vezi registracija u EMAS organizacija koje nisu članice EU (što je od posebnog značaja za organizacije u Srbiji).

Planovi u okviru EU su da se EMAS promoviše kao jedan od kriterijuma koji je preporučljivo uzimati u razmatranje prilikom javnih nabavki, sto će imati uticaja i na konkurentnost preduzeća za izvoz na tržiste EU.

Slično tome, kroz odgovarajuću nacionalnu zakonsku regulativu u Srbiji, počelo je direktno uključivanje kriterijuma EMAS. Primer: Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, (Sl.Gl.RS, br. 86/2010) gde se u okviru člana 13 definiše da se Pri prenošenju obaveze tretmana na lice koje vrši tretman istrošenih baterija i akumulatora prednost daje postrojenju koje je uključeno u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

U 2014 EMAS III konačno postaje realnost u Srbiji. U toku je veliki EU projekat EMAS/IPPC/SEVESO koji kao jednu od tri komponente projekta uključuje EMAS. Na projektu je kao nacionalni ekspert za EMAS, angažovana mr Dragana Petrović, direktorka Victoria consulting d.o.o.

EMAS III je konačno postao realnost za organizacije u Srbiji.
U okviru projekta koji finansira EU, izvršeno je revidiranje postojih propisa iz oblasti životne sredine i predložene su konkretne izmene kojima će značajno biti olakšana registracija u EMAS organizacijama iz Srbije.

Takođe, odabrane su prve tri kompanije iz Srbije kojima će od strane projekta biti obezbeđen konkretan konsalting za uvođenje EMAS III i za koje se očekuje da će biti registrovane u zvaničan EMAS registar. U projekat je kao nacionalni EMAS ekspert neposredno uključena i Dragana Petrović, direktorka i jedan od ključnih eksperata Victoria consulting d.o.o.

EMAS Portal, supported by Victoria consulting d.o.o.
  • Adresa

   Gandijeva 196/19
   11070 Novi Beograd, Srbija

   info@emas.rs
   +381 (0)63 84 707 84

   Pratite nas