info@emas.rs
+381 (0)63 84 707 84

EMAS Portal

EMAS
Eco Management and Audit Scheme

supported by Victoria consulting Belgrade

EMAS in EU

   EMAS system is defined by relevant EU Regulation: Regulation (EC) No.1221/2009.

Since 2010, EMAS registration is also available to organizations autside the EU (“third country EMAS registrations”).

EMAS u sebi sadrži sve zahteve ISO 14001:2004 standarda ali i dodatne zahteve kao što su:

  • Transparetno izveštavanje i obavezno objavljivanje konkretnih podataka kroz javno dostupnu Izjavu o zaštiti životne sredine za koju je obavezna i eksterna validacija
  • poštovanje zakonskih propisa u vezi sa životnom sredinom (uključujući i odgovarajuće granične vrednosti i sl)
  • veće uključivanje zaposlenih
  • poboljšavanje performansi u vezi sa životnom sredinom (odgovarajući pozitivan trend EPI)
  • uključivanje u razmatranje i identifikovanje i indirektnih uticaja na životnu sredinu.

emas-u-eu

Sve relevantne informacije u vezi EMAS u EU može se naći na zvaničnom web sajtu EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Ključna dokumenta koja su bitna za EMAS mogu se preuzeti i sa našeg web sajta – stranica Dokumenti.