Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

info@emas.rs
+381 (0)63 84 707 84

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

EMAS predstavlja dobrovoljni program za menadžment zaštitom životne sredine i proveru, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta.

EMAS III definisan je Uredbom (EZ) br. 1221/2009 koja se primenjuje od januara, 2010. godine.

Usvajanjem nove Uredbe za EMAS III, decembra 2009. godine, omogućena je registracija u EMAS registar i organizacija van EU koje zadovolje sve neophodne zahteve.

EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001 standarda, kao i dodatne zahteve (“strožiji” je od ISO 14001).

Decembra 2011. godine, objavljene su i prve zvanične smernice EU (kroz Odluku Evropske komisije 2011/832/EU) koje se odnose na pojašnjenja u vezi registracija u EMAS organizacija koje nisu članice EU (što je od posebnog značaja za organizacije u Srbiji, i sve ostale, “treće zemlje”).

Planovi u okviru EU su da se EMAS promoviše kao jedan od kriterijuma koji je preporučljivo uzimati u razmatranje prilikom javnih nabavki, sto će imati uticaja i na konkurentnost preduzeća za izvoz na tržiste EU.

Slično tome, kroz odgovarajuću nacionalnu zakonsku regulativu u Srbiji, počelo je direktno uključivanje kriterijuma EMAS. Primer: Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima, (Sl.Gl.RS, br. 86/2010) gde se u okviru člana 13 definiše da se Pri prenošenju obaveze tretmana na lice koje vrši tretman istrošenih baterija i akumulatora prednost daje postrojenju koje je uključeno u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

EMAS III je konačno postao realnost za organizacije u Srbiji.
U okviru projekta koji finansira EU, izvršeno je revidiranje postojih propisa iz oblasti životne sredine i predložene su konkretne izmene kojima će značajno biti olakšana registracija u EMAS organizacijama iz Srbije.

Takođe, odabrane su prve tri kompanije iz Srbije kojima će od strane projekta biti obezbeđen konkretan konsalting za uvođenje EMAS III i za koje se očekuje da će biti registrovane u zvaničan EMAS registar. U projekat je kao nacionalni EMAS ekspert neposredno uključena i Dragana Petrović, direktorka i jedan od ključnih eksperata Victoria consulting d.o.o.

EMAS Portal, supported by Victoria consulting d.o.o.
  • Adresa

   Gandijeva 196/19
   11070 Novi Beograd, Srbija

   info@emas.rs
   +381 (0)63 84 707 84

   Pratite nas