info@emas.rs
+381 (0)63 84 707 84

EMAS Portal

EMAS
Eco Management and Audit Scheme

supported by Victoria consulting Belgrade

EMAS conference – Chamber of commerce of Belgrade

Seminar: „Primena dobrovoljnih instrumenata zaštite životne sredine u Srbiji“. 


Dana 01.06.2011, održan je seminar:“Primena dobrovoljnih instrumenata zaštite životne sredine u Srbiji“.

Seminar je održan u Privrednoj komori Beograda

Ovaj seminar partnerski su organizovali: Victoria Consulting, Privredna komora Beograda, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Centar za čistiju proizvodnju Srbije.
mr Dragana Petrović, Victoria Consulting izložila je sledeće prezentacije:
– standardi za upravljanje zaštitom životne sredine i energetski menadžment
– osnovni koncept EMAS III i perspektive za primenu EMAS III u Srbiji.

Nastavi sa čitanjem

EMAS Seminars – Victoria consulting and Union of enterpreneurs

2010-2011- Serija EMAS III seminara Victoria consulting u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije
Neke od organizacija čiji su predstavnici do sada odslušali ove seminare:
– sertifikacione kuće: TUV SUD, JUQS
– Akreditaciono telo Srbije
– Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (Inspekcija za zaštitu životne sredine)
– Agencija za hemikalije Republike Srbije
– Spectar, Peštan d.o.o, Victoria oil, Gradska opština Zvezdara, opština Kikinda, Rubin, NIS, Albus, Ikea, itd.

Nastavi sa čitanjem

EMAS

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

EMAS predstavlja dobrovoljni program za menadžment zaštitom životne sredine i proveru, koji omogućava organizacijama da verifikuju svoj sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta.

Nastavi sa čitanjem

EMAS Portal, supported by Victoria consulting d.o.o.
  • Adresa

   Gandijeva 196/19
   11070 Novi Beograd, Srbija

   info@emas.rs
   +381 (0)63 84 707 84

   Pratite nas

  • Kontakt